Posts Tagged ‘audit’

Lansare procedură achiziţie servicii audit

In scopul implementării proiectului „Soluţii Inovative pentru Sănătatea Copiilor”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/81/3.2/S/59798, Liga Română pentru Sănătate Mintală doreşte să încheie contract de achiziţie pentru furnizare « servicii audit» persoană fizică sau firmă de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorul va îndeplini...
Detalii

Lansare procedură achiziţie servicii audit

In scopul implementării proiectului „Competenţe şi Performanţă în Sănătate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/63/3.2/S/37225, Liga Română pentru Sănătate Mintală doreşte să încheie contract de achiziţie pentru furnizare « servicii audit» persoană fizică sau firmă de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorul va îndeplini acest...
Detalii