Alte proiecte

Proiecte Printează Printează
Alte proiecte

2004 – “Instruire în advocacy pentru ONG-urile care lucrează cu persoane cu dizabilităţi.” Liga coordonează proiectul în parteneriat cu Organizaţia Naţională pentru Persoane  cu Dizabilităţi din România. (ONPHR). Scopul proiectului este să ofere cunoştinţe şi abilităţi unui număr de 60 de reprezentanţi din 30 de ONG-uri pentru persoane cu dizabilităţi astfel încât acestea să poată să dezvolte campanii de advocacy pentru a îmbunătăţi situaţia persoanelor cu dizablităţi fizice şi psihice Grupurile ţintă ale acestui proiect sunt membri ale ONG-urilor afiliate Organizaţiei Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi din România şi Ligii Române pentru Sănătate Mintală, beneficiarilor acestor organizaţii, factorilor de decizie. Proiect finanţat cu fonduri Phare.

2003 – “Educaţia pentru sănătate în şcolile din România – Dezvoltare sănătoasă şi sănătate mintală pentru toţi” – scopul proiectului a fost să promoveze cunoştinţe corecte cu privire la problemele de sănătate mintală şi să ofere posibilitatea copiilor şi adolescenţilor români de a-şi forma capacităţile şi aptitudinile necesare pentru un comportament responsabil şi sănătos. Proiectul s-a desfăşurat în şcolile şi liceele din România şi a fost făcut în cooperare cu Ministerul Educaţie din România. În cadrul programului, Ligii Române pentru Sănătate Mintală i s-a cerut să elaboreze un capitol intitulat “Sănătatea Mintală.”  Proict finanţat de UNICEF.

2002 – 2003 – Proiectul „Acum ştii de ce trebuie să îţi pese” – proiect ce a avut ca scop dezvoltarea unei campanii educaţionale care să crească impactul organizaţiilor neguvernamentale de sănătate mintală în cadrul comunităţilor unde acestea îşi desfăşoară activitatea, finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul PHARE

2002 – Proiectul „Problemele de sănătate mintală sunt tratabile. Tu cum îi tratezi pe cei cu probleme de sănătate mintală?” – proiect ce se adresează adolescenţilor, finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul PHARE

2001 – „Celălalt capăt al curcubeului” – festival de teatru realizat de beneficiarii organizaţiilor de sănătate mintală din România

2001 – „Culorile vieţii noastre” – expoziţie de articole de artizanat realizate de beneficiarii organizaţiilor de sănătate mintală din România

2000 – 2003 – „Reducerea Stigmei şi Discriminării datorate Schizofreniei”, program iniţiat de Asociaţia Mondială de Psihiatrie pentru evaluarea situaţiei persoanelor cu probleme de sănătate mintală

2000 – 2003 – Centrul Pilot de Suport Medico-Psihologic „Trepte” se adresează adulţilor cu probleme de sănătate mintală, proiect desfăşurat în colaborare cu Spitalul „Al. Obregia” şi finanţat de Comitetul de Legătură pentru Schimburi Franco-Române în Psihiatrie, Franţa şi Geneva Initiative on Psychiatry, Olanda.

2000 – Auditul Naţional de Sănătate Mintală realizat de un grup de experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – Biroul Regional pentru Europa, organizat în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Biroul de Legătură – România al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

1999 – Un grup de experţi din partea Asociaţiei Psihiatrice Române, în colaborare cu un grup de experţi din partea Ligii Române pentru Sănătate Mintală au lucrat la elaborarea proiectului de lege pentru Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.

1999 – 2003 –  ”Punctul de Documentare şi Informare” pentru specialiştii de sănătate mintală. Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie ”Al. Obregia” şi a fost finanţat de Geneva Initiative on Psychiatry, Olanda.

1998 –  ”Dezvoltare organizaţională pentru ONG-urile de sănătate mintală”, proiect constând din 4 module de formare la care au fost invitate să participe 5 organizaţii româneşti ce activează în domeniul sănătăţii mintale. Proiectul a fost finanţat de Charity Know How şi Hamlet Trust, Marea Britanie.

1997 – 2003 – ”Centrul de Resurse în Sănătate Mintală”. În primul an de activitate proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi s-a desfăşurat în parteneriat  cu Fundaţia Estuar, Fundaţia Absolvenţi Plasaţi prin Consultanţă şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România. Proiectul s-a adresat ONG-urilor de sănătate mintală din România, persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi familiilor acestora, persoanelor interesate de domeniul sănătăţii mintale.

1997 – ”Catalogul organizaţiilor neguvernamentale  ce activează în domeniul sănătăţii mintale în Europa Centrală şi de Est”, proiect finanţat de organizaţia Penumbra International din Scoţia. Conţine informaţii complete despre 111 organizaţii neguvernamentale din 7 ţări, inclusiv România.

1996 – ”Linia Familiei”, proiect de asistare telefonică a familiilor aflate în situaţii de criză, finanţat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

1993 – “Anchetă de sănătate mintală în populaţia generală” – Studiu pilot “Sănătatea în Maramureş”, realizat în cooperare cu Asociaţia de Cercetare Psihiatrică “Lorquin” (Franţa).

1993 – “Estuar”, proiect lansat împreună cu organizaţia scoţiană “Penumbra”, oferă locuinţe protejate adulţilor cu probleme îndelungate de sănătate mintală. Ulterior, proiectul s-a dezvoltat independent în cadrul fundaţiei cu acelaşi nume.

1993-1994 – “Casa deschisă”, structură de tratament pentru copiii fără adăpost, în colaborare cu “Peace Corps”. Proiectul s-a desfăşurat în continuare independent în cadrul fundaţiei cu acelaşi nume.

1992-1993 – “Copiii străzii”, program finanţat de CEE şi realizat în colaborare cu organizaţiile “Terre des Hommes” (Lausanne – Elveţia), “Equilibre” (Lyon – Franţa) şi “Red Burnet” (Copenhaga – Danemarca).

1992 – “Alzheimer”, proiect vizând asistenţa unui anumit segment de populaţie gerontopsihiatrică, desfăşurat în colaborare cu CEE şi autonomizat ulterior sub numele de “Societatea Română Alzheimer”.

1991-1993 – “Evaluarea copiilor instituţionalizaţi în România”, program finanţat de CEE şi realizat pe un lot de 1609 copii din 3 regiuni ale României. Studiul a fost finalizat printr-un raport conţinând date sociologice, antropologice şi demografice precum şi  unele propuneri de ameliorare a situaţiei în care se află această categorie defavorizată de copii.

1991 – “Evaluarea necesităţilor în probleme de sănătate mintală într-un grup de populaţie urbană” (oraşul Baia Mare), studiu efectuat în colaborare cu Asociaţia de Cercetare Psihiatrică “Lorquin”, organizaţie franceză specializată în acest tip de programe.

Etichete: