- Liga Romana pentru Sanatate Mintala - https://www.lrsm.org.ro -

Competenţe şi performanţă în sănătate

Liga Română pentru Sănătate Mintală implementează în România, în perioada 2009 – 2012 proiectul naţional „Competenţe şi performanţă în sănătate”, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi, cu finanţare de la Fondul Social European, pe Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Proiectul urmăreşte să contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale şi asigurarea sănătăţii la locul de muncă pentru personalul medical şi personalul de conducere din spitalele de psihiatrie şi centrele comunitare de sănătate mintală din România.

Ca urmare a parcurgerii programelor de formare dezvoltate în cadrul proiectului, personalul medical şi de conducere din spitalele de psihiatrie şi centrele comunitare de sănătate mintală din România va avea competenţe de: management al stresului la locul de muncă; comunicare eficientă în relaţia medic – pacient; reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională; abordare şi intervenţie inovativă în cazul pacienţilor cu probleme de sănătate mintală; managementul performanţei la locul de muncă;

Astfel, în cadrul acestui proiect vor beneficia de formare profesională specifică:

–       medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali  din 30 de centre comunitare de sănătate mintală;

–       medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali din 80 de spitale de psihiatrie sau secţii de spihiatrie din spitalele generale;

–       manageri ai spitalelor de psihiatrie.

De ce o investiţie în resursa umană din domeniul sănătăţii mintale?

ü  Deoarece priorităţile reformei în sănătate mintală au ţinut de reabilitarea clădirilor care adăpostesc  spitalele de psihiatrie şi centrele de sănătate mintală, şi mai puţin de dezvoltarea competenţelor cadrelor medicale;

ü  Deoarece medicii psihiatri, psihologii clinicieni, asistentele medicale, se confruntă cu o problematică tot mai diversă a patologiei pacienţilor, precum şi cu stigmatul social asociat nu doar bolii mintale ci şi profesionistului de sănătate mintală.

ü  Deoarece intervenţiile timpurii şi eficiente scad costurile din sistemul de sănătate şi reduc consecinţele negative ale acestor probleme asupra familiei şi comunităţii.

În cadrul proiectului 300 de medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali  din 30 de centre comunitare de sănătate mintală, 600 de medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali din 80 de spitale de psihiatrie sau secţii de psihiatrie din spitalele generale şi 80 de manageri ai spitalelor de psihiatrie vor beneficia de formare profesională oferită în cadrul a peste 140 de cursuri de formare gratuite.