- Liga Romana pentru Sanatate Mintala - https://www.lrsm.org.ro -

Sănătatea Mintală a Şcolarilor în Europa (School Children Mental Health in Europe)

Acest proiect este unul de cercetare derulat în perioada 2008 – 2011 de către École des Hautes Etudes en Santé Publique (Franţa) şi Liga Română pentru Sănătate Mintală, proiect în care sunt incluşi copii cu vârste între 6-11 ani aflaţi în clasele I-IV. Proiectul este finanţat din fonduri europene şi vizează 8 ţări, ceilalţi parteneri în proiect fiind: Fundacio Sant Joan de Déu –Spania, National Research and Development Centre for Welfare and Health  STAKES – Finlanda, Associazione universita’ Europea del mediterraneo – Italy,  Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen – Olanda, Universität Lüneburg – Germania, Vilniaus universiteto vaiku ligonines filialas Vaiko raidos centras – Lituania, Fondacia Za Tchoveshki Otnoshenia – Bulgaria, Yeniden Health and Education Society – Turcia.

Scopul proiectului este de a stabili un set de instrumente în cadrul a 8 ţări europene pentru a putea colecta şi monitoriza datele cu privire la sănătatea mintală a copiilor într-un  mod eficient şi rentabil în fiecare dintre ţările implicate. De asemenea vor fi determinaţi factorii de risc major precum şi necesitatea utilizării serviciilor de asistenţă. Proiectul presupune două etape:

Studiul va permite obţinerea de date privind  prevalenţa diferitelor tulburări la copiii din şcoala primară , precum şi indicatorii pozitivi de sănătate mintală şi vor fi comparate diferitele viziuni ale copiilor evaluaţi, ale părinţilor si învăţătorilor lor.

Rezultatele studiului vor permite ulterior monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi stabilirea de intervenţii profilactice. Scopul proiectului NU este depistarea individuală a acestor copii, ci realizarea sistemului de monitorizare mai sus menţionat şi stabilirea tipului şi proporţiei problemelor de sănătate mintală, precum şi a determinanţilor principali. Tulburările specifice incluse în evaluare sunt: tulburări anxioase, depresive, de conduită şi ADHD.