- Liga Romana pentru Sanatate Mintala - https://www.lrsm.org.ro -

Violenţa împotriva femeilor la locul de muncă…să vorbim despre ea!

Impactul violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă asupra sănătăţii mintale

Proiectul „Violenţa împotriva femeilor la locul de muncă….să vorbim despre ea!” este finanţat prin Programul Comisiei Europene DAPHNE III 2007-2013 – Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor şi protejarea victimelor şi a grupurilor la risc şi se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani.  Coordonatorul proiectului este Mental Health Europe, iar organizaţiile partenere în proiect au fost alese din 8 ţări europene în care există diferenţe în ceea ce priveşte raportarea situaţiilor de violenţă împotriva femeilor, acestea fiind: Pro Mente Austria, Asociaţia spaniolă de Neuropsihiatrie, Liga Română pentru Sănătate Mintală, Asociaţia slovenă pentru sănătate mintală, Centrul naţional de sănătate mintală Lituania, SKALBES –Letonia, Societatea pentru sănătate mintală şi psihiatrie socială – Grecia,  Grupul de advocacy pentru persoanele cu tulburări mintale – Cipru.

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la protejarea femeilor împotriva oricăror forme de violenţă la locul de muncă – hărţuire (sexuală), agresivitate şi critică nefondată – să promoveze sănătatea mintală şi starea de bine şi de asemenea să prevină problemele de sănătatea mintală prin implementarea unei campanii de conştientizare.  Proiectul va contribui la dezvoltarea politicilor comunitare în domeniul sănătăţii publice, angajării şi ale drepturilor omului prin stimularea unei dezbateri serioase la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene pentru adoptarea unor măsuri legislative concrete în toate statele membre în vederea identificării, prevenirii şi managementului problemelor de hărţuire şi violenţă împotriva femeilor la locul de muncă.

Violenta

Obiectivul specific al proiectului este să contribuie la prevenirea violenţei împotriva femeilor la locul de muncă în toate formele sale şi să încurajeze atitudini şi comportamente de toleranţă zero în ceea ce priveşte violenţa.  În acest scop, proiectul va aduna laolaltă şi va sprijini cooperarea dintre ONG-uri care activează în domeniul sănătăţii mintale şi cele care lucrează cu femei,  sindicate naţionale şi asociaţii ale angajatorilor şi de asemenea  agenţii pentru ocuparea forţei de muncă şi alte servicii de sănătate şi sociale. Proiectul va dezvolta şi implementa o campanie de conştientizare ce va avea ca ţintă principalii factori care necesită îmbunătăţirea înţelegerii impactului negativ asupra sănătăţiii mintale a violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă. Identificarea, colectarea şi diseminarea bunelor practici va contribui la promovarea sănătăţii mintale şi a stării de bine a femeilor şi la prevenirea problemelor de sănătate mintală apărute ca urmare a violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă.

Grupurile ţintă sunt femeile din câmpul muncii, angajatorii, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile angajatorilor, serviciile sociale şi de sănătate şi agenţiile de plasare a forţei de muncă.