- Liga Romana pentru Sanatate Mintala - https://www.lrsm.org.ro -

Achizitie servicii expert contabil

Asociaţia Liga Română pentru Sănătate Mintală, cu sediul in Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl.D17, sc. 4, et.8, ap.149, Sector 2, în cadrul proiectului “Soluţii Inovative pentru Sănătatea Copiilor” ce face obiect al contractului POSDRU/81/3.2/S/59798 semnat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) – Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, în calitate de achizitor anunţă lansarea procedurii de “achiziţie directă” pentru achiziţionarea următoarelor servicii: servicii expert contabil.

Criteriul de stabilire a ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut”. Toate informaţiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura competitivă sunt disponibile la cerere prin fax la nr 021 252 60 11. Termenul limită pentru primirea ofertelor persoanelor fizice/operatorilor economici interesaţi este marţi, 16 august 2011, orele 11:00. Adresa la care se depune oferta: Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl. D17, Sc. 4, Apt. 149, sector 2, Bucureşti.