Posts Tagged ‘Proiecte’

Competenţe şi performanţă în sănătate

Liga Română pentru Sănătate Mintală implementează în România, în perioada 2009 – 2012 proiectul naţional „Competenţe şi performanţă în sănătate”, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi, cu finanţare de la Fondul Social European, pe Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Proiectul urmăreşte să contribuie...
Detalii

Violenţa împotriva femeilor la locul de muncă…să vorbim despre ea!

Impactul violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă asupra sănătăţii mintale Proiectul „Violenţa împotriva femeilor la locul de muncă….să vorbim despre ea!” este finanţat prin Programul Comisiei Europene DAPHNE III 2007-2013 – Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor şi protejarea victimelor şi a grupurilor la risc şi se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani.  Coordonatorul proiectului este Mental Health Europe, iar organizaţiile partenere în proiect au fost alese din...
Detalii

Sănătatea Mintală a Şcolarilor în Europa (School Children Mental Health in Europe)

Acest proiect este unul de cercetare derulat în perioada 2008 – 2011 de către École des Hautes Etudes en Santé Publique (Franţa) şi Liga Română pentru Sănătate Mintală, proiect în care sunt incluşi copii cu vârste între 6-11 ani aflaţi în clasele I-IV. Proiectul este finanţat din fonduri europene şi vizează 8 ţări, ceilalţi parteneri în proiect fiind: Fundacio Sant Joan de Déu –Spania, National Research and Development Centre for Welfare and Health  STAKES – Finlanda, Associazione universita’ Europea...
Detalii

Organizarea şi Dezvoltarea Echipelor Mobile de Asistenţă Psihiatrică

2008-2009 – „Organizarea şi Dezvoltarea Echipelor Mobile de Asistenţă Psihiatrică”. Proiectul a fost finanţat cu fonduri PHARE şi s-a realizat în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”. Proiectul şi-a propus creşterea capacităţii instituţionale a 15 Centre de Sănătate Mintală din România prin creşterea expertizei în domeniul asistenţei mobile psihiatrice a personalului acestor instituţii prin intermediul a 4 module de instruire cu tematica: echipa multidisciplinară, intervenţia în criză,...
Detalii

Crearea unui centru de zi pilot pentru copiii cu profile atipice de dezvoltare

2008- 2009 –„Crearea unui centru de zi pilot pentru copiii cu profile atipice de dezvoltare”. Proiectul a fost finanţat cu fonduri PHARE şi s-a realizat în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia», Bucuresti şi Asociatia Romana de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului si Profesii Asociate. Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea şi pilotarea serviciului de identificare timpurie a copiilor cu profile atipice de dezvoltare (autism, ADHD – deficit de atentie si hiperactivitate si altele) şi...
Detalii

Integrarea în muncă – o garanţie a oportunităţilor egale şi a creşterii calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi

„Integrarea în muncă – o garanţie a oportunităţilor egale şi a creşterii calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi”, Proiectul s-a desfăşurat în 2006-2007 în parteneriat cu Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare, Fundaţia Caritabilă „Orizonturi” Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa” Târgu-Neamţ şi Societatea Handicapaţilor Zalău. Proiectul a fost finanţat de US AID – World Learning.  În cadrul proiectului...
Detalii

Alte proiecte

2004 – “Instruire în advocacy pentru ONG-urile care lucrează cu persoane cu dizabilităţi.” Liga coordonează proiectul în parteneriat cu Organizaţia Naţională pentru Persoane  cu Dizabilităţi din România. (ONPHR). Scopul proiectului este să ofere cunoştinţe şi abilităţi unui număr de 60 de reprezentanţi din 30 de ONG-uri pentru persoane cu dizabilităţi astfel încât acestea să poată să dezvolte campanii de advocacy pentru a îmbunătăţi situaţia persoanelor cu dizablităţi fizice şi psihice Grupurile ţintă...
Detalii