Lansare procedură achiziţie servicii audit

Ştiri şi evenimente Printează Printează
Lansare procedură achiziţie servicii audit

In scopul implementării proiectului „Competenţe şi Performanţă în Sănătate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/63/3.2/S/37225, Liga Română pentru Sănătate Mintală doreşte să încheie contract de achiziţie pentru furnizare « servicii audit» persoană fizică sau firmă de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu Specificaţiile Tehnice, cât şi:

– în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR;

– în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR.

Criteriul de stabilire a ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut”. Toate informaţiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura competitivă sunt disponibile la cerere prin fax la nr 021 252 60 11. Termenul limită pentru primirea ofertelor persoanelor fizice/operatorilor economici interesaţi este miercuri, 28 aprilie 2010, orele 11:00. Adresa la care se depune oferta: Bucuresti, Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl. D17, Sc. 4, Apt. 149, sector 2.

Data publicarii: 19.04.2010

Etichete: